حواشی حجاب و گشت ارشاد در چند ماه گذشته/ اینفوگرافیک
سیدابراهیم رئیسی وعده برچیده شدن گشت ارشاد و راه‌اندازی آن برای مدیران را داد، اما برخوردهای صورت گرفته با شهروندان طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد نه تنها گشت ارشاد برچیده نشد بلکه جدی‌تر از قبل به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد.