ردپای ترکیه و افغانستان در بحران گردوغبار ایران
طوفان ریزگردها بهار امسال را در بسیاری از شهرهای ایران به جهنمی نارنجی‌رنگ بدل کرده و این بار، از نظر گستره سرزمینی، تعداد شهرهایی که درگیر شده‌اند، بیش از گذشته است. اما چرا چنین شده و آیا باید منتظر آینده‌ای نگران‌کننده‌تر هم باشیم؟