رونمایی از خدمت جدید بانک رفاه
بانک رفاه کارگران در راستای توسعه خدمات کارت و ایجاد سهولت انجام امور دارندگان رفاه کارت همراه، خدمت " برداشت وجه از طریق کد اختصاصی به جای رفاه کارت همراه" را راه‌اندازی کرد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در بازدید از برخی شعب در تهران:
پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در اسرع وقت انجام می شود
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در روزهای پایانی سال از برخی شعب در تهران بازدید و ضمن گفت‌وگو با تعدادی از مشتریان، بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در اسرع وقت تأکید کرد.