زلزله بزرگ در بورس تهران
در سه روز کاری گذشته، نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از چرخه معاملات خارج شده و احتمالا به بازار‌های موازی نظیر سکه یا خودرو و ارز هجوم برده است.