مردم قربانی اصلی این روش منسوخ اقتصادی
با وجود توسعه بازار سرمایه همچنان سایه قیمت گذاری دستوری که به نوعی دخالت غیرمستقیم دولت در این بازار است بر سر آن سنگینی می کند. موضوعی که تبعات آن نه تنها دامن سهامداران بورسی را می‌گیرد بلکه به باور یک اقتصاددان، باعث می‌شود مردمی که سهامدار بورسی نیستند هم روز به روز فقیرتر شوند!
در آغاز معاملات امروز ۲۸ مهرماه؛
بورس ۴۲ واحد رشد کرد
امروز در ابتدای معاملات شاخص کل با رشد ۴۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۹ هزار واحد قرار گرفت.
رئیس عوض شد، مصوبات اجرا نشد!
حدود پنج ماه قبل بود که سازمان بورس و اوراق بهادار برای احیای بازار سرمایه ۱۰ مصوبه را در نظر گرفت، اما درحالی رئیس این سازمان تغییر کرد که هیچکدام از این مصوبات رنگ اجرا به خود ندیدند!
شوک عشقی به بورس
در معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بورس با رشد حدود ۲۵ هزار واحدی در کمتر از ۳۰ دقیقه کار خود را آغاز کرد.
از شایعه تا واقعیت تغییر رئیس سازمان بورس
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم و در پی آن تغییر وزرا، زمزمه های تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به گوش میرسد و حتی گزینه هایی نیز مطرح شده است. موضوعی که دهقان به آن واکنش نشان داد و توضیحاتی را درمورد این موضوع ارائه کرد.