تجارت ۹.۲ میلیارد دلاری ایران با اکو در هفت ماه
سخنگوی گمرک گفت: در هفت ماه نخست امسال 20.3میلیون تن کالا به ارزش 9میلیارد و 233میلیون دلار بین ایران و 9کشور عضو اکو تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 43درصد در وزن و 48درصد در ارزش رشد داشته و تراز تجاری کشور با" اکو" نیز مثبت 2.8میلیارد را نشان می دهد.