اختصاصی خط بازار؛
برزیل واکسن روسی “اسپوتینک وی” را تائید نکرد
برزیل واکسن کرونا روسی "اسپوتنیک وی" را به دلایل "عدم ایمنی" و "ناکافی بودن داده‌ها" تائید نکرد و با واردات این واکسن به برزیل مخالفت کرد. این در حالی است که برزیل برای مهار کرونا نیاز شدیدی به واکسن دارد.