رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد
تایید واکسن «جانسون‌وجانسون» و مجوز مصرف اضطراری به «اسپوتنیک لایت» در ایران
رییس سازمان غذا و دارو از بررسی واکسن اسپوتنیک لایت در کمیته علمی واکسن و تایید آن توسط متخصصان علمی خبر داد و گفت: کمیسیون قانونی ساخت و ورود در سازمان غذا و دارو به عنوان بالاترین مرجع قانونی کشور در زمینه ثبت و ورود دارو و واکسن، اسپوتنیک لایت را بررسی و تایید کرد و مجوز مصرف اضطراری این واکسن نیز صادر شده است. 
اختصاصی خط بازار؛
واکسن تَک‌ دوز «اسپوتنیک لایت» مجوز گرفت
روسیه به واکسن تک دوزی «اسپوتنیک لایت» مجوز تزریق در این کشور را داد. این درحالی است که هنوز هیچ یک از واکسن‌های تولید شده در روسیه از سوی سازمان بهداشت جهانی به تایید نرسیده‌اند.