استارتاپ های حوزه گردشگری
استارتاپ ها در حوزه گردشگری نیز بروز و ظهور قابل توجهی داشته اند و در تمام نقاط جهان از جمله ایران رد پای آن ها دیده می شود. رد پایی که شرایط سفر و گردشگری را تسهیل می کند.
در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران:
حمایت بانک رفاه کارگران از استارتاپ ها و فین تک ها
 زمینه فعالیت استارتاپ ها و فین تک ها از جمله در حوزه بانکداری فراهم شده است و این بانک با تأسیس مرکز نوآوری رفاتک در صدد است از ایده های نو و خلاق جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی استفاده کند