اختصاصی خط بازار؛
تحليل آینده خودروسازی از نگاه ب‌ام‌و
ب‌ام‌و ایده‌اش از خودروسازی همسو با محیط زیست را با رونمایی کانسپتی در مونیخ نمایش داد. کانسپت آی ویژن سیرکولار (i Vision Circular) به طور کامل با مواد بازیافتی ساخته شده است.