سایت وزارت علوم هک شد
یک گروه هکری ادعا کرده که ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سامانه و سایت وزارت علوم توسط آنان هک شده است.