ساخت مسکن ۲۵ متری تکذیب شد
رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری در شهر تهران کذب است و وزارت راه و شهرسازی مخالف ساخت مسکن کوچک مقیاس است.
مدل جدید توزیع خودروهای خارجی
هرچند واردات خودروهای کارکرده به کشور هنوز آغاز نشده و حتی آیین‌نامه آن نیز از فیلتر هیات دولت عبور نکرده است، با‌این‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار حسابی ویژه روی این مدل خودروها برای تنظیم بازار باز کرده است.