اگر كه فرضاً چكی در اختيار داريد بمبلغ ٢٠ ميليون تومان اما با مراجعه به بانك ، به شما اعلام ميشود موجودی حساب ، ١٠ ميليون تومان بوده و كمتر از مبلغ چك شماست .در اينگونه موارد چه اقدامي ميكنيد؟
کد خبر: ۳۲۰۲
۲۱:۳۲ - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

به گزارش "پایگاه خبری تحلیلی خط بازار"اگر كه فرضاً چكی در اختيار داريد بمبلغ ٢٠ ميليون تومان اما با مراجعه به بانك ، به شما اعلام ميشود موجودی حساب ، ١٠ ميليون تومان بوده و كمتر از مبلغ چك شماست .در اينگونه موارد چه اقدامي ميكنيد؟

اكثر قريب به اتفاق افراد ، يكی از اين دو اقدام را انتخاب ميكنند

1- برگشت چك

٢- واريز مبلغ كسرب بحساب صادركننده و دريافت مبلغ چك

هر دو اقدام اشتباه است چرا كه در اقدام اول ، موفق به دريافت مبلغی كه در حساب بوده نشديد و در اقدام دوم ، شما عملاً چک ۲۰ ميليونی را به بانک تحويل و فقط نيمی از آن را دريافت نموده ايد و حق مطالبه مابقی مبلغ چك را نيز بواسطه از دست دادن ، از خود سلب نموده ايد

راه حل قانونی :

مطابق ماده ٥ قانون چك ، شما ميتوانيد از تحويلدار بانک بخواهيد كه مبلغ موجودی را تمام و كمال به شما پرداخت كرده و نسبت به مبلغ كسری موجودی ، برگشتی صادر كند

بانكها فُرمهای مخصوصی بنام " گواهی عدم پرداخت "قسمتي "از وجه چک دارند كه با درخواست شما ، مكلف به تكميل آن هستند .

در اين وضعيت ، بانك ، اصلِ چک را از شما تحويل گرفته و كپی چک ، ممهور به مهر بانک و گواهی عدم پرداخت قسمتی از وجه چک را به شما تحويل ميدارند كه گواهی مذكور ، جانشينِ اصل چك بوده و قابليت طرح دعوا در مراجع قضايی را داراست .

با استفاده از اين راهكار ، شما علاوه بر دريافت مبلغ موجودی ، حق مطالبه نسبت به مابقی مبلغ را نيز برای خود محفوظ داشته ايد .

انتهای متن


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: