پایگاه خبری تحلیلی خط بازار

درباره ما

تجربه چهار دهه اخیر نشان داده که در اقتصاد ایران "دولت سیاسی" حضور حداکثری دارد به طوری که مدیریت سیاسی و بعضا امنیتی بر بیشتر بخش های آن سایه افکنده است. از این رو بده بستان های سیاسی در جهت گیری ها، سیاست گذاری ها و نظارت ها پررنگ است. مسلما در چنین اقتصادی "کارایی و رقابت پذیری" جای خود را به "تامین منافع حزبی، رانت و انحصار" می دهد.

اداره کشور با چنین ساختار معیوب اقتصادی دیگر ممکن نیست. چرا که ناکارآمدی مدیریتی تحت عبارت"اقتصاد نفتی"در حالی به نقطه اوج خود نزدیک شده است که مطالبه گری مردم از یک طرف و تحریم های ظالمانه غرب از طرف دیگر حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی را می تواند با چالش مواجه کند.

در گام دوم انقلاب اسلامی، برای ادامه حیات نیاز به تغییر رویه است. رویه ای که سایه سیاست را از اقتصاد و صنعت کشور بردارد. خلاقیت، شکوفایی و نوآوری در اقتصاد ایران زمانی به منصه ظهور می رسد که اقتصاد از دست منافع سیاسی و حزبی رها شود و نفس تازه بکشد.

ما معتقدیم که حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی شرط لازم برای این امر مقدس است. ظرفیت های بالقوه فراوان اقتصاد ایران در بخش هایی همچون خودرو، گردشگری، فناوری، پوشاک و .... به حدی است که می تواند درب چاه های نفتی را ببندد و اقتصاد ایران را مقاوم سازد.

این حرکت زمانی به نتیجه مطلوب می رسد که شفافیت در عرصه اقتصاد ایجاد شود. شفافیت راه علاج کوتاه کردن رانت خواران و انحصارطلبان است که طی چهار دهه اخیر با تمام قدرت مدیریت سیاسی و امنیتی را بر اقتصاد ایران حاکم کرده اند. لذا ایجاد شفافیت و مطالبه گری شرط کافی است که در سایه رصد، بررسی و تحلیل"خط بازار" قابل تحقق می باشد.

این دو شرط، چراغ راه ما در مجموعه جریان ساز"خط بازار" است. مجموعه ای که هیچ وابستگی سیاسی و حزبی ندارد و تلاش دارد با اتکا به ظرفیت های بخش خصوصی گامی مهم و اثرگذار در جهت اعتلای"اقتصاد بدون سیاست" ایران بردارد. امید است با توکل به خدا و پیروی از منویات مقام معظم رهبری بتوانیم سهمی در آینده باشکوه اقتصاد ایران داشته باشیم.


"پایگاه خبری تحلیلی خط بازار" با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد به شماره 85190 از اردیبهشت 1398 فعالیت خود را آغاز کرده است.

مرتضی مصطفوی، مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی"خط بازار"